Skip to content

Effektiv IT

Det pratas en hel del om hur företagare skall önskar sig mindre administrativa och byråkratiska hinder och hur man därför skall främja konkurrenskraften.
Läs mer här:

Vi vill gärna lyfta fram åtgärder som företagen kan göra själva. Här har vi satt samman en lista som man kan åtgå ifrån för att påbörja effektiviseringsresan:

Förenkla redovisningen med mer digitala flöden

Tex minska arbetsbördan genom att inte hantera inkomna leverantörsfakturor eller utgående kundfakturor manuellt via papper.
Låta bokföringsprogrammet hantera reskontran digitalt – dvs skicka och läs in filer från banken istället för att göra det manuellt.
Om leverantörsfakturorna hanteras digitalt i form av PDF filer, får man även mer nytta av det i framtiden då man skall söka efter dem. I stället för att bläddra i en pärm kommer dessa att finnas i digital – sökbar – form i redovisningsprogrammet.

Nyttja moderna lösningar kring e-post, kalendrar och kontakter

Alla har idag en iPhone eller en Android telefon. Ofta mycket dyr …
Men hur många använder dessa mobila handhållna datorer på ett effektivt sätt?
Svaret är – långt ifrån alla.
Bara en sådan sak att man inte ens har e-posten synkad mellan dator och mobil. Eller kalendern. Eller adressboken / kontaktboken.
Dessa numera obligatoriska funktioner är ett måste för alla företagare skall bli mer effektiva och kunna ge sina kunder en bättre service.

Få snabb tillgång till dokument oavsett dator och enhet man har med sig

De stora molnleverantörerna Microsoft och Google har i sina företagspaket funktioner som tillåter användare att synka sina dokument mellan olika datorer och även mobila enheter.
Denna form av effektiv filåtkomst finns även att tillgå via tjänster hos oss eller att vi hjälper er att skapa dessa direkt på ert kontor.

Få tillgång till program och appar oavsett vart man än är

Alla har numera i princip bra hastighet på sin internet – på kontor, i hemarbetsplats eller på resande fot.
Det medför att man inte lägre är bunden till kontoret och en stationär dator för att kunna utföra sitt arbete. Det går alldeles utmärkt att arbete från valfri plats.
Straznet har sedan 20 år tillbaka levererat mycket kostnadseffektiva lösningar för företag för att helt kunna arbeta på distans. I våra servrar (placerade i Kungsbacka) kan vi anpassa skräddarsydda lösningar för varje kund.

Använda moderna samarbetsverktyg inom företaget och med kunder

På samma sätt som man kan dela kontakter, filer och appar går det att dela idéer, projekt och flöden. Dagens samarbetsverktyg tillåter företag som en enhet att lyfta på sig och bli mer konkurrenskraftiga.
Det pratas också idag om artificiellt intelligens – AI. Att AI skall ”ta över” många arbeten och risken är att människor blir övertaliga.
Visst, många manuella och monotona uppgifter kommer att försvinna – men så har det varit sedan den först industriella revolutionen i början på 1800-talet.
Men – det finns fortfarande en massa att göra inom området för ”BI” – biologisk intelligens. Kan vi skapa förbättringar och förenklingar för de anställda, tillföra nya rutiner och ge dem utbildning, då kommer AI att bli ytterligare ett verktyg som man skall använda i verksamheten.