Skip to content

Mail: info@straznet.se  Växel: 0300-30 780

Tillförlitliga feltoleranta och redundanta internetförbindelser

Pålitlig internet

Det pratas mycket om vårt moderna samhällets sårbarhet – vårt beroende av internet. Allt kräver internet – från fraktbolaget som har digitala leveranssystem av bröd till affärerna på morgonen till att kassa- och betalsystemen kräver internet för att kunna ta betalt för morgonbullarna. Det går inte längre att ens parkera bilen utan att appen i telefonen måste ha tillgång till internet för att fungera.

Dessa enkla exempel visar på hur beroende vi är av internet i det dagliga livet.
Flera undersökningar visar på att ca 80% av verksamheterna inom privat och offentlig sektor anger 24h som en kritisk gräns innan deras verksamhet står stilla.
Och 40% av dessa anger 1 timme som kritisk gräns!

Straznet internet världen
Straznet molnleveratör

Tillförlitliga feltoleranta och redundanta internetförbindelser

Som tur är så har de som konstruerat internet tänk på att bygga systemen så feltoleranta och redundanta som möjligt. Systemen skall klara kriser och olyckor, trasig utrustning eller den så kallade mänskliga faktorn. Även om infrastrukturen (den så kallade backbone delen) försöker hålla en mycket hög grad av tillgänglighet, då brukar den sista biten i kedjan vara den svagaste länken.

Det är alltså den koppling in till och i en verksamhet som avses som svagaste länken.

För att lösa flera potentiella problem (notera pluralis!) räcker det ibland med en enklare redundant lösning. Med en vanlig redundant förbindelse menas att man inte bygger bort alla enskilda systemkritiska felpunkter (”single point of failure”) i aktuell konfiguration. Utan att det räcker med tex ett mobilt bredband som ett komplement till en fiberförbindelse. Det kanske även räcker med dubblerade fiber (för att nå högsta SLA nivån) och en mobil förbindelsebackup för att uppnå en mycket hög nivå av tillgänglighet.

Arbeta bort potentiella felpunkter

I verksamheter som har ännu större krav på tillgänglighet räcker inte den traditionella redundant lösningen. För dessa krävs en diversifierad lösning.

Den innebär att man tittar på helheten ur ett ”helikopterperspektiv”. Varje enskild systemkritisk felpunkt måste beaktas:

  • All hårdvara skall vara redundant – gärna från olika leverantörer så att sårbarheter hos endast en leverantör i utrustning undviks.
  • Multipla länkar in – gärna från olika operatörer och med olika transportsätt på signalerna. Bygga en feltolerant routing lösning (BGP, OSPF). 
  • Nyttja flera leverantörer av plattformsstyrning och övervakning.
  •  Använda mer än en service / jour tjänsteleverantör.
  • Hantera problemen med att distribuera kunskap, utbildning och dokumentation – samtidigt som säkerheten måste bibehållas.
Straznet internetskydd
Straznet Wordpress hemsidesplats

Rätt val av lösning ger fördelar

Marknaden strävar ofta efter kostnadseffektivitet och har ibland en ”så lågt pris som möjligt” attityd. Ofta leder denna inställning till att man genar i kurvorna – med resultat att man inte uppnår önskat resultat. Att bygga en robust och tillförlitlig lösning kräver främst kunskap.

Utrustningen / hårdvaran är den klart mindre delen i den totala kostnadsmassan.

Vi sköter projektering, installation, konfiguration, drift och underhåll samt övervakning av fiber, koppar, WIFI och mobil nätverk (LAN, MAN och WAN). Vår långa erfarenhet som ISP (Internet Service Provider) med många affärskritiska system som vi ansvarar för gör oss väldigt lämpade att ha som partner i ert väg framåt för att öka tillförlitlighet och feltolerans i er verksamhet.

Straznet

Straznet har sedan år 2000 levererat lösningar i området diversifierade, redundanta och feltoleranta internetförbindelser. Att nå upp till 99.99% tillgänglighet över ett år är fullt möjligt. Det betyder endast ca 1 timmes nertid på ett år.

Straznet-logotyp