Skip to content

Domännamn och certifikat

På sidan internetnärvaro beskriver vi vilka delar som behövs för att få igång sin verksamhet på internet. På denna sida förklarar vi mer ingående hur domännamn och certifikat hanteras från en mer teknisk synpunkt.

Domännamn

En domän består av två delar – ett domännamn och en toppdomän i formatet [domännamn].[toppdomän]. Tar vi straznet.se som exempel så ser vi att domännamnet är ”straznet” och toppdomänen är ”se”.

Toppdomänen är i de flesta fall kopplad till ett land (exempelvis .se, .nu eller .dk) eller till en kommersiellt registrerad toppdomän (exempelvis .com, .info eller .name). De flesta väljer att bara registrera sin landsspecifika toppdomän, men för att ytterligare skydda sitt domännamn kan man registrera en .com-adress samt domännamn i närliggande geografiska områden. För en komplett lista över toppdomäner kan du kolla denna listan från Wikipedia.

Registrator

En domän köps via oss som återförsäljare, med den registreras hos en så kallad registrator. Registratorn ansvarar bland annat att för att alla domäner har unika namn och att ingen annan kan ta över ägandet av er domän. Med andra ord är det registratorn som ger er rättigheten till en domän.

Ägande av en domän

Vid registreringen av ett domännamn behöver man ange kontaktuppgifter till olika roller. Dessa roller är till för att låta registratorn veta vem som gör vad med en domän, och kontrollera att domänen hanteras på ett adekvat sätt. Rollerna är:
– Ägare
– Administrativt ansvarig
– Tekniskt ansvarig

Straznet antar inte rollen som ”ägare”  över er domän, utan detta skrivs på er verksamhet. Istället antar vi ofta rollen som administrativt och tekniskt ansvariga åt kunderna.

DNS

Efter att man bestämt sig för ett domännamn måste man lägga till den i en DNS (Domain Name Server). DNS är en katalog som genom uppslag visar vart olika tjänster för en domän ligger. Exempelvis visar den vart e-posten ska skickas och vart hemsidan finns. 

Katalogfunktionen som en DNS-server utför är tekniskt sätt den viktigaste delen i det som du som användare av internet möter ”under huven”. Det är väldigt viktigt att DNS-funktionen är tillförlitlig och säker. Vi driver sedan år 2000 egna publika DNS-servrar. 

I DNS-servern ligger kataloguppgifterna för en domän i en så kallad zon-fil. Den brukar vi inte tillåta våra kunder tillgång till på grund av den stora tekniska kunskap som krävs för att administrera den. 

Certifikat

För att göra hemsidan säkrare behöver du även ett certifikat. Oavsett om hemsidan ligger hos oss eller hos någon annan leverantör kan vi hjälpa dig att fixa ett certifikat. Oftast räcker det med ett enkelt certifikat från exempelvis Let’s Encrypt eller RapidSSL. Har man dock ett större behov i form av subdomän, multidomän, wildcard-certifikat eller EV (utökad validering) hjälper vi gärna till med vår kunskap.
Certifikat ingår i våra hemsidespaket eller kan köpas separat.

Straznet levererar en mängd tjänster på internet
Planering av bra internet
Lättbegriplig överblick datorer och nätverk