Skip to content

Våra lösningar

Straznet erbjuder en stor bredd av IT-lösningar – alltid med ett stort fokus på säkerhet och produktivitet. Våra samlade kunskaper gör att vi projekterar, exekverar och även systemförvaltar IT-infrastrukturer. I mer än 20 år har vi agerat som ISP med egenproducerade molntjänster, byggt fastighetsnätverk och arbetat med en stor mängd olika program och applikationer. Vi kan lösa alla dina IT-frågor – och nedan listar vi ett urval av de kundspecifika lösningar vi har jobbat med!

Molntjänster

Straznet erbjuder säkra molntjänster på applikationsoptimerade servrar tillsammans med systemförvaltning, support och service.

Straznet molnleveratör
Lättbegriplig överblick datorer och nätverk

IT konsult

Vi hjälper företag med det mest inom data och informationsteknologi. Som komplett helhetsleverantör med mer än 20 års erfarenhet av att stötta med IT konsulttjänster till små och medelstora företag klarar vi också att hjälpa dig!

Effektiv IT

Användning av IT skapar effektivare verksamheter. Moderna samarbetsverktyg tillåter företag att fokusera på sin kärnverksamhet och bli mer konkurrenskraftiga. Få tillgång till resurser, appar och data oavsett vart man än är. Börja nyttja AI i verksamheten !

Fjärrarbetsplats_kvinna_på_cafe
Planering av bra internet

Fastighetsnätverk

När man som hyresvärd ansvarar för fastigheter är det många delsystem att tänka på. Det mest sårbara är själva fastighetsnätet. Det är via det som alla styr och reglersystem kopplas samman. Det ställs höga krav på stabilitet och säkerhet i ett fastighetsnät. Straznet är experter på att bygga nätverk.

Tillförlitliga feltoleranta och redundanta internetförbindelser

Vi sköter projektering, installation, konfiguration, drift och underhåll samt övervakning av fiber, koppar, WIFI och mobil nätverk (LAN, MAN och WAN). Vår långa erfarenhet som ISP (Internet Service Provider) med många affärskritiska system som vi ansvarar för gör oss väldigt lämpade att ha som partner i ert väg framåt för att öka tillförlitlighet och feltolerans i er verksamhet.

Livestreaming_vardagsrum