Skip to content

Mail: info@straznet.se  Växel: 0300-30 780

Fastighetsnät och BMS-lösningar

Kommunikation – till, från och inne i en fastighet – är numera en primär funktion på samma sätt som vatten, värme och elektricitet. Kommunikationsinfrastrukturen i fastigheter kallas fastighetsnät.

Fastighetsnätet är det kit som tillåter fastighetsägaren att övervaka, styra och mäta de övriga infrastrukturdelarna i fastigheten. Genom att automatisera fastighetens olika system skapas ett mervärde – för dig som fastighetsägare och för dina kunder – och Straznet hjälper dig att implementera det!

Mätning och styrning – av allt från elektricitet via vatten till inbrottsskydd

Mätning och styrning kan ske i alla delar av en fastighet – vatten, avlopp, elektricitet, belysning, solceller, ventilation, värme och kyla, brand och sprinkler, solskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, dörrar och portar, fysiska inbrottsskydd som jalusier och grindar, bevattning, fuktmättning, vattennivåer, besöksräknare, parkeringar. Exempel på olika mätningar som kan göras är elförbrukning och elproduktion, vattenförbrukning, värmeförbrukning och så vidare.

I och och med att man kan mäta förbrukning av fastighetens olika delar kan använda dessa mätdata till att styra de olika systemen. Styrningen begränsar sig inte enbart till förbrukningsdelarna, utan kan även innefatta andra delar som att temperaturmätning påverkar värmeelement och ansiktsigenkänning styr passersystem för dörrar.

Straznet-val-av-domannamn
Straznet planering av IT

Fastighetsnät med flera olika BMS-lösningar

Ett styrsystem för en fastighet kan bestå av en eller flera BMS-lösningar. Dessa kan se helt olika ut beroende på vilken typ av byggnad och fastighet vi pratar om. Ni kanske startar med en liten del – mätning av vattenförbrukningen per lokal eller styrning av belysning. Efter ett tag tillkommer optimering av fastighetens ventilation och digitala passersystem. Oavsett vart ni börjar eller i vilket skede av resan ni är, är det en gemensam sak som alla dessa lösningar har – kommunikation av signaler. Dessa signaler hanteras centralt i ett styrsystem – byggnadsledningssystem – BMS – ”Building Management System”.

Fastighetsnätet kan vara av valfri typ och blandning – fiber, kopparkabel eller trådlös signalering. Signalerna kan skickas både inom fastigheten och eller utom fastigheten till internet. I takt med att det tillkommer funktioner, nya program och nätet byggs ut så ökar komplexitet och svårigheterna att hålla koll på allt. Det är här vi på Straznet kommer in:

 • Vi inventerar och dokumenterar befintligt nät – med alla era nuvarande kablar, system, signalering, styrning och reglering samt leverantörer.
 • Vi hjälper er att projektera och designa fastighetsnät. Vi tillhandahåller långsiktiga lösningar – avsedda att vara driftsäkra och underhållsfria under lång tid framåt.
 • Vi installerar, konfigurerar och driftsätter fastighetsnätet.
 • Vi sköter drift, underhåll och support av fastighetsnätet.
 • Vi dokumenterar kontinuerligt – och ger er ständig tillgång till dokumentationen för fullständig transparens.
 • Vi övervakar de olika systemen och noterar er om driftsproblem när de inträffar.
 • Vi hjälper er att undersöka och utvärdera befintliga installationer, så att ni vet vilka åtgärder som skall utföras – innan problem uppstår.
 • Vi hjälper till att utveckla fastigheten och se till att den är attraktiv för er målgrupp.

Effektiva verktyg

Genom vår lösning för fastighetsnät får ni ett effektivt verktyg för att öka produktiviteten – men framför allt minska:

 • Driftskostnaderna. 
 • Arbetskostnaderna vid normalt underhåll och skötsel då vi har dokumentationen snabbt tillgänglig och kan ge snabba svar. 
 • Nedlagd tid vid projektering. 
 • Kostnaderna hos entreprenörer vid olika entreprenader då de snabbt kan få svar från oss.
Två_män_vid_sina_kontor

Om Straznet:

Vi har sedan över 20 år designat och byggt en mängd olika nättyper – lokal nätverk, fastighetsnätverk, områdesnät och regionsnät. Det är alla typer av medier – kopparkabel, koaxkabel, nätverkskabel, single och multimode fiber, wifi och radionät. Vi arbetar med strukturerade nät – kanalisation, uttag, skåp, rack, fastighet, område. 

Efter passiv utrustning kommer aktiv nätverksutrustning – mediakonverter, SFP, switch och router. LAN, WAN, WLAN, VLAN, RSTP, ARP, TCP/IP, OSPF, BGP och AS – en delmängd förkortningar vi slänger oss runt med under arbetstid. Bygger nätverksarkitekturer gör vi i stort sätt varje dag. 

Vi är både leverantör och systemoberoende, men vi har förkärlek till driftsäkra och kostnadseffektiva lösningar.

Straznet-logotyp