Skip to content

Mail: info@straznet.se  Växel: 0300-30 780

Moderna samarbetsverktyg

Moderna samarbetsverktyg är viktiga för att effektivisera och förbättra kommunikationen och samarbetet mellan medarbetare, chefer, kunder och andra intressenter. Med moderna samarbetsverktyg menas digitala lösningar som möjliggör delning av information, dokument, kalendrar, uppgifter, chattar, videosamtal och möten på ett enkelt och säkert sätt.

Fördelarna med samarbetsverktyg

Fördelarna med att använda moderna samarbetsverktyg är många. För det första kan de bidra till att öka produktiviteten och kvaliteten i arbetet genom att minska onödiga e-posttrådar, dubbelarbete, fel och förseningar. För det andra kan de främja ett flexibelt och mobilt arbetssätt som anpassar sig till olika situationer, behov och preferenser. För det tredje kan de stärka relationerna och engagemanget mellan medarbetare och kunder genom att skapa en mer personlig, transparent och interaktiv dialog.

rådgivning-administration-information-it-data-system-kungsbacka-2048x1463
straznet-it-säkerhet-brandvägg-identifikation-2048x1384

Vision och strategi

För att använda moderna samarbetsverktyg på ett framgångsrikt sätt krävs dock vissa förutsättningar. För det första måste det finnas en tydlig vision och strategi för hur verktygen ska integreras i verksamheten och vilka mål och resultat som förväntas uppnås. För det andra måste det finnas en god support och utbildning för att säkerställa att alla användare har tillräcklig kunskap, kompetens och motivation för att använda verktygen på ett effektivt sätt. För det tredje måste det finnas en kontinuerlig uppföljning och utvärdering för att mäta effekterna av verktygen och identifiera eventuella utvecklingsbehov.

Microsoft Teams och Google Workspace

Exempel på samarbetsverktyg vi rekommenderar är Microsoft Teams och Google Workspace.
Dessa låter er att samarbeta för att utbyta idéer, dokument och projekt. De låter era medarbetare hålla kontakten med kontoret, kunder och leverantörer på ett effektiv sätt.
Vi ordnar nödvändiga licenser, konfigurerar mjukvaran och håller utbildning i hur man kan använda verktygen.

Straznet-www-web-hemsidor-wordpress-design-utveckling-teams-distansarbete-2048x1323
Tjanster-internet-Straznet

Licenser

Som partner med tex Microsoft ordnar vi till de nödvändiga licenser som behövs.
Vi administrerar en mängd kunder i Office 365. Vi hjälper dem med att besvara frågor och lösa uppgifter.
Vi sköter om hela driften av Microsofts Dynamics NAV åt flera kunder.

Använder ni program från Visma, Hogia, Unikum, Amab eller andra leverantörer av affärssystem är vi inte främmande till dessa. 

Straznet – 20 år som byggare av internet

Med 20 års erfarenhet i hur man arbetar på distans, bygger molnlösning, säkrar upp system och uppkopplingar etc, har vi alla förutsättningar att finna en lösning som passar just er. 

Sedan tidigt 2000-tal har vi byggt och levererat det som numera kallas ”molnet”. Det är datorer (servrar) som står i vårt serverrum som ni har tillgång till på en säkert sätt via internet (en sådan uppkoppling kallas oftast ”VPN” – Virtual Privat Network). 

Vi bestämmer tillsammans utformningen och omfattningen av ert ”moln” hos oss. På dessa servrar kommer nödvändiga användare, program, filer och mappar finnas. Allt i säker förvar – tillgängligt för er 24 timmar per dygn. 

Vi hjälper er med all typ av uppkoppling hemifrån – vare sig ni har fiber, ADSL eller använder er av mobilt bredband. Vi säkrar upp uppkopplingen, styra upp vem som får göra vad och få tillgång till rätt program, mappar och filer. Har ni behov av att få reda på hur tekniken fungerar – det ordnar vi också. 

Vi hjälper verksamheter i alla branscher och har gedigen kunskap kring de behov som olika verksamheter har.

Konsulting-IT-data-verksamhet-analys-säkerhet-2048x1365