Skip to content

E-mail Android

Gör följande för att lägga till ditt e-post konto i en Android telefon / platta.
Notera att för olika versioner av Android enheter ser inställningarna olika ut beroende på vilken tillverkare / modell / version man har !

Ett exempel för Android version 7 :

 • ”Inställningar”
 • ”Konton”
 • ”Lägg till konto”
 • ”Personligt (IMAP)” (gult kuvert)
 • Skriv in din e-postadress samt tryck på ”Manuell inställning”
 • Välj ”Personligt (IMAP)”
 • Skriv in lösenordet  samt tryck på ”Nästa”
 • Under ”SERVER”: mail.pekad.se
 • “Port” : 993
 • ”SÄKERHETSTYP”: ”SSL/TLS” + “NÄSTA”
 • För “Utgående serverinställningar” : ”SMTP-SERVER” : ”mail.pekad.se”
 • Därefter ”Port”: ”587”
 • Ändra först ”SÄKERHETSTYP” till ”SSL/TLS”
 • Kontrollera att ”Kräv inloggning” är markerad
 • Skriv in din epostadress under “ANVÄNDARNAMN”
  samt lösenord under “LÖSENORD”
 • “Nästa”
 • Låt ev. “Kontoalternativ” vara som de är + “Nästa”