E-mail Android

Gör följande för att lägga till ditt e-post konto i en Android telefon / platta.
Notera att för olika versioner av Android enheter ser inställningarna olika ut beroende på vilken tillverkare / modell / version man har !

Ett exempel för Android version 4:

 • ”Inställningar”
 • under stycket ”Konton” – välj ”Lägg till konto”
 • Välj ”E-post”
 • Fyll in din e-post adress + lösenord
 • Välj ”POP3”
 • I rutan ”POP3-server”, skriv in : mail.pekad.se
 • ”Nästa”
 • Kontrollera att det står ”mail.pekad.se” i rutan ”SMTP-server”
 • Skriv in ”2525” i rutan ”Port”
 • Markera ”Kräv inloggning” – skriv in din e-postadress i rutan ”Användarnamn” och ditt lösenord i rutan ”Lösenord”
 • ”Nästa”, ”Nästa”, ”Nästa”

Ett exempel för Android version 5 och 6:

 • ”Inställningar”
 • under stycket ”Personligt” – ”Konto”
 • ”Lägg till konto”
 • ”Personligt (POP)”
 • Skriv in din e-postadress samt tryck på ”Manuell inställning”
 • Välj ”Personligt (POP)” – ”Nästa”
 • Skriv in lösenordet  samt tryck på ”Nästa”
 • Under ”SERVER”: mail.pekad.se
 • ”SÄKERHETSTYP”: ”Ingen” + ”Nästa”
 • ”SMTP-SERVER” till ”mail.pekad.se”
 • Ändra först ”SÄKERHETSTYP” till ”Ingen”
 • Därefter ”Port”: ”2525”
 • Kontrollera att ”Kräv inloggning” är markerad
 • Skriv sist in ditt namn