Skip to content

Mail: info@straznet.se  Växel: 0300-30 780

E-post Android

Gör följande för att lägga till ditt e-post konto i en Android telefon / platta.
Notera att för olika versioner av Android enheter ser inställningarna olika ut beroende på vilken tillverkare / modell / version man har !

Ett exempel för Android version 7 :

 • ”Inställningar”
 • ”Konton”
 • ”Lägg till konto”
 • ”Personligt (IMAP)” (gult kuvert)
 • Skriv in din e-postadress samt tryck på ”Manuell inställning”
 • Välj ”Personligt (IMAP)”
 • Skriv in lösenordet
 • ”NÄSTA”
 • För ”Inkommande serverinställningar” :
  ”SERVER”: mail.pekad.se
  ”PORT” : 993
  ”SÄKERHETSTYP”: SSL/TLS
 • ”NÄSTA”
 • För ”Utgående serverinställningar” :
  ”SMTP-SERVER” : mail.pekad.se
  ”Port”: 587
  ”SÄKERHETSTYP” : SSL/TLS
  Kontrollera att ”Kräv inloggning” är markerad.
  Skriv in din epostadress under ”ANVÄNDARNAMN”
  samt lösenord under ”LÖSENORD”.
 • ”NÄSTA”
 • Låt ev. ”Kontoalternativ” vara som de är.
  ”NÄSTA”