Skip to content

E-post Dator

För vår e-post gäller följande servernamn och portnummer vid anslutning:

Tjänst/port Server okrypterad krypterad (SSL/TLS)
POP pekad.se 110 995
IMAP pekad.se 143 993
SMTP pekad.se 2525 465 samt 587

 

Nedan finner ni uppgifter för att ansluta till vårt ”Standard” epost system:

POP server:             pekad.se
SMTP server:          pekad.se
IMAP server:           pekad.se
Webmail server:     https://pekad.se

Administration av er e-post sker på följande adress:
https://meadmin.pekad.se/

Använd ert postmaster konto för att administrera ert postkontor.
Kontakta oss om ni inte har inloggningsuppgifter för ert postkontor.

Vårt epostsystem gör det möjligt för en mobil eller stationär användare
att nyttja vår epost server för utgående epost vart denne än är i världen
(tex via bredband på hotell, trådlös hotspot anslutning eller mobiltelefon).

 

Gör följande för att lägga till ett epost konto i exempelvis Outlook 2016:

 1. Under Arkiv / Kontoinställningar / Kontoinställningar E-postkonton – välj ”Nytt …” / ”Nästa”.
 2. Skriv in ditt namn, epostadress och lösenord (två gånger) – markera ”Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper” – tryck sedan på ”Nästa >” knappen.
 3. Välj ”Pop eller IMAP” – ”Nästa >”
 4. Ditt namn och epostadress borde vara ifylld redan.
  Under Serverinformation / Kontotyp – välj ”IMAP”,
  skriv in ”pekad.se” under ”Server för inkommande e-post”,
  i rutan för ”Server för utgående e-post (SMTP)” skall det stå: ”pekad.se” och
  slutligen skriv in ditt ”Användarnamn” och ”Lösenord” igen.
  Tryck på knappen ”Fler inställningar…”.
 5. Under fliken ”Utgående server”, markera ”Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering”.
 6. Välj flik ”Avancerat” och under de två valen ”Använd följande typ av krypterad anslutning” väljer du  ”SSL/TLS” i båda fallen samt skriver in ”587” i rutan ”Utgående server (SMTP)”.
 7. Tryck ”OK”, ”Nästa” och ”Slutför”.

 

Gör följande för att lägga till ett epost konto i Apples Mail:

 1. Under menyn Mail / Konton – välj ”Lägg till ett annat konto…” / ”E-postkonto”.
 2. Skriv in ditt namn, e-postadress och lösenord.
 3. I nästa ruta:
  ”Användarnamn” – din e-postadress,
  ”Kontotyp”: IMAP
  ”Server, inkommande e-post” : pekad.se
  ”Server, utgående e-post” : pekad.se
 4. Klart